Du ansluter till vår gamla proxyserver som kommer att stängas av inom kort.
Var god uppdatera länkar/bokmärken genom att kontrollera adresserna till e-resurserna på www.bibl.liu.se.

För information se Uppgradering av LiUB Proxy.

Logga in till våra e-resurser via den gamla proxyservern.

Observera att vissa tjänster inte fungerar!

You are connecting to our old proxy server which will be closed down in the near future.
Please update your links/bookmarks by checking the addresses to the e-resources at www.bibl.liu.se.

For information see Upgrading the LiUB Proxy.